Easy to Read – Maak uw informatie toegankelijk

Maak uw informatie toegankelijk!

Informatie is belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking.

  • Om nieuwe dingen te leren.
  • om deel te nemen aan de samenleving.
  • hun rechten kennen en ervoor opkomen.
  • hun eigen keuzes te maken.
  • Er zijn Beschouwingen en belangrijke documenten.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben het recht om informatie te krijgen die gemakkelijk te lezen en te begrijpen is.

Easy to Read heeft het Europese easy-to-read-logo gemaakt. Easy to Read is de Europese organisatie die mensen met verstandelijke beperkingen en hun familie vertegenwoordigt.

Onze nieuwe artikelen: