EVROPSKI ZNAK

Navodila za uporabo Evropskega znaka za lahko berljive in razumljive informacije

Evropsko združenje za vključevanje (Easy to Read)

je izdelalo znak za lahko berljive in razumljive informacije.Besedilo, ki je označeno s tem znakom, je lahko za branje in razumevanje.

Ta znak lahko uporabi vsakdo.

Uporabimo ga zato, da opozorimo,

da je tiskano ali elektronsko besedilo lahko berljivo in razumljivo.

Uporaba znaka je brezplačna.

Če želimo uporabljati ta znak, moramo upoštevati naslednje:

 • besedilo mora biti napisano v skladu z

  Evropskimi pravili za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki
 • besedilo mora pregledati najmanj 1 bralec z motnjami v duševnem razvoju,

  ki mora potrditi, da je besedilo lahko berljivo in razumljivo.

V nadaljevanju so navedena pravila uporabe

znaka za lahko berljive in razumljive informacije.

Pravila uporabe znaka za lahko berljive in razumljive informacije

 1. Znak lahko uporabimo le, če je besedilo napisano v skladu

  z Evropskimi pravili za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki.
 2. Oblika znaka je točno določena:

  a) Barva:

  Modra: PANTONE – 072;

  CMYK – Cyan 100%, Magenta 87%, Black 6%;

  RVB: 26-63-147;

  WEB: #333399

  b) Minimalna velikost: 15 mm
 3. Lahko berljive in razumljive informacije, ki smo jih napisali,morajo preizkusiti in potrditi ljudje z motnjami v duševnem razvoju.V besedilu morajo biti navedena njihova imena.
 4. Besedilo moramo opremiti s stavkom:

  »© Evropski znak za lahko berljive in razumljive informacije:

  Evropsko združenje za vključevanje (Easy to Read)«.

  Več informacij o tem je na spletni strani: www.easy-to-read.eu«.
 1. Evropskemu združenju za vključevanje (Easy to Read) moramo poslati

  2 izvoda lahko berljivih in razumljivih besedil, ki smo jih izdali.

  1 izvod bodo hranili v svoji knjižnici lahko berljivih in razumljivih besedil.

  Drugi izvod bodo uporabili za javne predstavitve.

  V primeru, da je besedilo dostopno v elektronski obliki,

  moramo Evropskemu združenju za vključevanje (Easy to Read) poslati ustrezen spletni naslov – URL.

Če Evropsko združenje za vključevanje (Easy to Read) podvomi,

da je besedilo pripravljeno v skladu z Evropskimi pravili

za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki,

lahko prepove uporabo Evropskega znaka za lahko berljive in razumljive informacije.

Evropski znak za lahko berljive in razumljive informacije …. gif ETR
Evropski znak za lahko berljive in razumljive informacije …. jpg ETR
Evropski znak za lahko berljive in razumljive informacije …. tiff ETR