Opetusmateriaalit

Lisäopetusmateriaalit

Seuraavat lisämateriaalit voivat auttaa käytännössä henkilökunnan kouluttamisessa helppolukuisiin menetelmiin ja kehitysvammaisten henkilöiden ottamisessa mukaan kirjoitusprosessiin.

  1. Koulutusohjelma elinikäisen oppimisen henkilökunnalle helppolukuisten ja ymmärrettävien tekstien kirjoittamisen opettelemiseksi
  2. Ohjeita siitä, miten kehitysvammaiset henkilöt otetaan mukaan helppolukuisten ja ymmärrettävien tekstien kirjoittamiseen.
  3. esite ”Opetus voi olla helppoa”, jossa annetaan elinikäisen oppimisen henkilökunnalle suosituksia siitä, miten heidän kursseistaan voidaan tehdä helpommin saavutettavia.
  4. Tarkistuslista tekstin helppolukuisuuden tason arvioimiseksi.