Easy to Read – Gjør informasjonen din tilgjengelig

Gjør informasjonen din tilgjengelig!

Å ha informasjon er viktig for mennesker med utviklingshemming.

  • For å lære nye ting.
  • Å delta i samfunnet.
  • Å vite deres rettigheter og stå opp for dem.
  • Å bestemme og ta sine egne valg.
  • For å lese Anmeldelser  og viktige dokumenter.

Mennesker med utviklingshemming har rett til å få informasjon som er lett å lese og forstå.

Lett å lese gjorde den europeiske lettlest logo . Easy to Read er den europeiske organisasjonen som representerer mennesker med utviklingshemming og deres familier.

Gjør informasjonen din tilgjengelig!

Våre nye artikler: