Projekt

Vägar till vuxenutbildning för personer med intellektuella funktionshinder

För personer med intellektuella funktionshinder handlar livslångt lärande inte bara om att lära sig nya färdigheter eller yrkesutbildning. Det handlar om att inkluderas i samhället, att kunna företräda sig själv och att ta mer kontroll över sitt dagliga liv och sin framtid. Ett av de största hindren för personer med intellektuell funktionsnedsättning att få tillgång till program för livslångt lärande är dock bristen på tillgängligt vuxenutbildnings- och informationsmaterial på ett lättförståeligt språk.

För att förbättra tillgängligheten till dessa program har Pathways-projekten utvecklat europeiska standarder för lättläst material för vuxenutbildning och e-lärande. Pathways II byggde vidare på det ursprungliga Pathways-projektets arv och ökade dess genomslagskraft till att omfatta nästan hela Europeiska unionen. Mer information om Pathways-projektet finns på www.life-long-learning.eu.

Pathways I
Införandeperiod 2007-2009
Finansierad av Europeiska kommissionen, Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur inom ramen för Grundtvigprogrammet
Projektnummer 134174-LLP-1-2007-1-BE-GRUNDTVIG-GMP
Projektsamordnare Lätt att läsa
Partners
Enable Ace (Skottland)
Me Itse ry (Finland)
UNAPEI (Frankrike)
Nous Aussi (Frankrike)
Inclusion Ireland (Irland)
Das Büro für leichte Sprache of Lebenshilfe Bremen (Tyskland).
FENACERCI (Portugal)
Atempo (Österrike)
VILTIS (Litauen)
På väg II
Införandeperiod 2011 – 2013
Finansierad av Europeiska kommissionen, Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur inom ramen för programmet för livslångt lärande, nyckelaktivitet 4
Projektnummer 519328-LLP-1-2011-1-BE-KA4-KA4MP
Projektsamordnare Lättläst
Projektpartner Association for Self-Advocacy (Kroatien)
SPMP (Tjeckien)
EVPIT (Estland)
ÉFOÉSZ (Ungern)
Anffas, (Italien)
Rupju Berns (Lettland)
Zveza Sožitje (Slovenien)
ZPMPvSR (Slovakien)
FEAPS (Spanien)
Med stöd från Europeiska unionens program för livslångt lärande