Läromedel

Andra läromedel

Följande ytterligare material kan vara till hjälp i praktiken när det gäller att utbilda personalen i lättlästmetoderna och när det gäller att involvera personer med intellektuella funktionshinder i skrivprocessen.

  1. Ett utbildningsprogram för personal inom livslångt lärande för att lära sig hur man skriver texter som är lätta att läsa och förstå.
  2. Riktlinjer för hur man involverar personer med intellektuell funktionsnedsättning i skrivandet av texter som är lätta att läsa och förstå.
  3. En broschyr med titeln ”Teaching can be easy” med rekommendationer till personal inom livslångt lärande om hur de kan göra sina kurser mer tillgängliga.
  4. En checklista för att utvärdera hur lättläst en text är.