Europeisk logotyp

Hur använder man den europeiska logotypen?

Easy to Read har skapat den lättlästa logotypen.

Om du ser logotypen på ett dokument betyder det att dokumentet är lätt att läsa och förstå.

Alla kan använda logotypen.

Du kan använda den på ditt lättlästa dokument, din broschyr eller din webbplats.
Du behöver inte betala för att använda logotypen.

Men du måste följa vissa regler:

 • Ditt dokument måste vara skrivet enligt reglerna om lättläst information. Dessa regler kallas europeiska standarder för att göra information lättläst och lättförståelig.
 • Minst en person med intellektuell funktionsnedsättning har läst ditt dokument och sagt att det var lätt att läsa och förstå.

Nedan kan du se några andra regler om hur man använder logotypen för lättläst.

 

Användning av de lättlästa logotypvillkoren

 1. De som använder logotypen måste följa de ”europeiska standarderna för att göra information lättläst och lättförståelig”.
 2. Användningen av denna logotyp måste ske med dessa följande indikationer:
  a. Färg: Blå:
  PANTONE – 072;
  CMYK – Cyan 100 %, Magenta 87 %, Svart 6 %;
  RVB: 26-63-147;
  WEB: #333399
  b. Minsta storlek: 15 mm
 3. En eller flera personer med intellektuell funktionsnedsättning vars modersmål är det språk som du använder i din publikation bör korrekturläsa din publikation. Namnen på korrekturläsarna ska finnas med i broschyren.
 4. Du måste nämna följande mening i dina publikationer: ”© European Easy-to-Read Logo: Easy to Read. Mer information på www.easy-to-read.eu”.
 5. .

 6. Du måste skicka oss två exemplar av varje publikation. Eller om det finns en elektronisk version som kan laddas ner måste du ge oss den relevanta webbadressen. vi kommer att inkludera ett av referensexemplaren i vårt bibliotek med lättläst material och använda det andra exemplaret för att marknadsföra publikationen inom vårt medlemskap.

Easy to Read förbehåller sig rätten att återkalla tillståndet att använda den europeiska logotypen för lättläst om de inlämnade publikationerna skulle ge upphov till allvarliga tvivel om att reglerna för lättläst har följts vid utarbetandet av dem.