Easy to Read – Gör din information tillgänglig

Gör din information tillgänglig!

Det är viktigt för personer med intellektuell funktionsnedsättning att ha tillgång till information.

  • För att lära sig nya saker.
  • För att delta i samhället.
  • För att känna till sina rättigheter och stå upp för dem.
  • Att bestämma och göra sina egna val.
  • Att läsa Recensioner och viktiga dokument.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt att få information som är lätt att läsa och förstå.

Easy to Read gjorde den europeiska lättläst-logotypen. Easy to Read är den europeiska organisation som företräder personer med intellektuella funktionshinder och deras familjer.

Våra nya artiklar: