Easy-to-Read sv | European Easy-to-Read Guidelines

 

Home

 

Gör din information tillgänglig!

Tillgänglig information är viktig för personer med intellektuella funktionshinder.
Du hjälper dem

att lära sig nya saker,
att delta i samhällslivet,
att känna till deras rättigheter och stå upp för dem,
fatta sina egna beslut.

Personer med intellektuella funktionshinder har rätt att få information som är lätt att läsa och förstå.

 

 

Lätt att läsa skapade Easy Language-logotypen.
Lätt att läsa är den europeiska organisationen
för personer med intellektuella funktionshinder och deras familjer.

error: Alert: Content is protected !!