Projekty

Ścieżki edukacji dorosłych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczenie się przez całe życie to nie tylko zdobywanie nowych umiejętności czy szkolenie zawodowe. Chodzi o włączenie do społeczeństwa, możliwość reprezentowania siebie i przejęcia większej kontroli nad swoim życiem codziennym i przyszłością. Jednak jedną z głównych barier w dostępie do programów uczenia się przez całe życie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jest brak dostępnych materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla dorosłych w łatwym do zrozumienia języku.

Aby poprawić dostępność tych programów, w ramach projektów Pathways opracowano europejskie standardy łatwego czytania (Easy-to-Read) dla materiałów edukacyjnych dla dorosłych oraz materiałów e-learningowych. Pathways II zbudował na dziedzictwie pierwotnego projektu Pathways i zwielokrotnił jego wpływ, obejmując prawie całą Unię Europejską. Więcej informacji o projekcie Pathways można znaleźć na stronie www.life-long-learning.eu.

Ścieżki I
Okres wdrożenia 2007-2009
Fundowane przez Komisja Europejska, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w ramach programu Grundtvig
Numer projektu 134174-LLP-1-2007-1-BE-GRUNDTVIG-GMP
Koordynator projektu Easy to Read
Partnerzy
Enable Ace (Szkocja)
Me Itse ry (Finlandia)
UNAPEI (Francja)
Nous Aussi (Francja)
Inclusion Ireland (Irlandia)
Das Büro für leichte Sprache of Lebenshilfe Bremen (Niemcy).
FENACERCI (Portugalia)
Atempo (Austria)
VILTIS (Litwa)
Ścieżki II
Okres wdrożenia 2011 – 2013
Fundowane przez Komisję Europejską, Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, działanie kluczowe 4
Numer projektu 519328-LLP-1-2011-1-BE-KA4-KA4MP
Koordynator projektu Easy to Read
Partnerzy projektu Association for Self-Advocacy (Chorwacja)
SPMP (Czechy)
EVPIT (Estonia)
ÉFOÉSZ (Węgry)
Anffas, (Włochy)
Rupju Berns (Łotwa)
Zveza Sožitje (Słowenia)
ZPMPvSR (Słowacja)
FEAPS (Hiszpania)

.

Przy wsparciu programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”