Materiały dydaktyczne

Dodatkowe materiały dydaktyczne

.
Poniższe materiały dodatkowe mogą pomóc w praktyce w szkoleniu pracowników w zakresie metod łatwego czytania oraz w angażowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną w proces pisania.

  1. Program szkolenia dla pracowników placówek kształcenia ustawicznego w zakresie pisania tekstów łatwych do czytania i rozumienia.
  2. .

  3. Wskazówki, jak włączać osoby z niepełnosprawnością intelektualną w proces pisania tekstów łatwych do czytania i rozumienia.
  4. .

  5. Broszura „Nauczanie może być łatwe” zawierająca zalecenia dla pracowników kształcenia ustawicznego, jak uczynić ich kursy bardziej dostępnymi.
  6. Lista kontrolna do oceny poziomu łatwości czytania tekstu.