Easy to Read – ułatwienie dostępu do informacji

Uczyń swoją informację dostępną!

Posiadanie informacji jest ważne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  • Aby uczyć się nowych rzeczy.
  • Aby brać udział w życiu społecznym.
  • Aby znać swoje prawa i bronić ich..
  • Do decydowania i dokonywania własnych wyborów.
  • Czytać Recenzje i ważne dokumenty.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają prawo do uzyskania informacji, które są łatwe do odczytania i zrozumienia.

Organizacja Easy to Read stworzyła europejskie logo easy-to-read. Easy to Read jest europejską organizacją reprezentującą osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny.

Nasze nowe artykuły: