Lesmateriaal

Aanvullend lesmateriaal

De volgende aanvullende materialen kunnen in de praktijk helpen bij het opleiden van personeel in de methoden voor vlot lezen en bij het betrekken van mensen met een verstandelijke beperking bij het schrijfproces.

  1. Een trainingsprogramma voor medewerkers van een leven lang leren om te leren hoe je gemakkelijk leesbare en begrijpelijke teksten schrijft.
  2. Richtlijnen over hoe mensen met verstandelijke beperkingen te betrekken bij het schrijven van teksten die gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn.
  3. Een brochure met de titel “Lesgeven kan gemakkelijk zijn” met aanbevelingen voor medewerkers in het kader van levenslang leren over hoe zij hun cursussen toegankelijker kunnen maken.
  4. Een checklist om de mate van leesbaarheid van een tekst te beoordelen.