Europees Logo

Easy to Read heeft het easy-to-read-logo gemaakt.

Als u het logo op een document ziet, betekent dit dat het document gemakkelijk te lezen en te begrijpen is.

Iedereen kan het logo gebruiken.

U kunt het gebruiken op uw goed leesbare document, brochure of website.
U hoeft niet te betalen voor het gebruik van het logo.

Maar u moet zich wel aan enkele regels houden:

 • Uw document moet geschreven zijn volgens de regels voor goed leesbare informatie. Deze regels worden de Europese normen voor het gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk maken van informatie genoemd.
 • Minimaal 1 persoon met een verstandelijke beperking heeft uw document gelezen en gezegd dat het gemakkelijk te lezen en te begrijpen was.

Hieronder ziet u nog enkele andere regels voor het gebruik van het easy-to-read logo.


 

Gebruik makend van de gemakkelijk te lezen logovoorwaarden

 1. Mensen die het logo gebruiken, moeten zich houden aan de “Europese normen om informatie gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk te maken”.
 2. Het gebruik van dit logo moet gebeuren met de volgende aanduidingen:
  a. Kleur: Blauw:
  PANTONE – 072;
  CMYK – Cyaan 100%, Magenta 87%, Zwart 6%;
  RVB: 26-63-147;
  WEB: #333399
  b. Minimum afmeting: 15mm
 3. Een of meer personen met een verstandelijke handicap wier moedertaal de taal is die u in uw publicatie gebruikt, moeten uw publicatie proeflezen. De naam van de correctoren moet in de brochure worden vermeld.
 4. U moet de volgende zin in uw publicaties vermelden: “© European Easy-to-Read Logo: Easy to Read. Meer informatie op www.easy-to-read.eu”.
 5. U moet ons twee exemplaren van elke publicatie toesturen. Of als er een elektronische versie beschikbaar is om te downloaden, moet u ons de desbetreffende URL geven. Wij zullen een van de referentie-exemplaren opnemen in onze bibliotheek van gemakkelijk te lezen materiaal en het tweede exemplaar gebruiken om de publicatie binnen ons ledenbestand te promoten.

Easy to Read behoudt zich het recht voor de toestemming voor het gebruik van het Europese easy-to-read-logo in te trekken indien de ingediende publicaties ernstige twijfels doen rijzen of bij de voorbereiding ervan de easy-to-read-regels zijn nageleefd.