Undervisningsmateriell

Ytterligere undervisningsmateriell

Følgende tilleggsmateriell kan hjelpe i praksis med opplæring av personalet i lettleste metoder og med å involvere mennesker med utviklingshemming i skriveprosessen.

  1. Et opplæringsprogram for ansatte i livslang læring for å lære å skrive tekster som er lette å lese og forstå.
  2. Retningslinjer for hvordan man kan involvere mennesker med utviklingshemming i skrivingen av tekster som er lette å lese og forstå.
  3. En brosjyre kalt ”Undervisning kan være enkel” som gir anbefalinger til ansatte for livslang læring om hvordan de skal gjøre kursene mer tilgjengelige.
  4. En sjekkliste for å evaluere nivået av enkel å lese av en tekst.