Prosjekter

Veier til voksenopplæring for mennesker med intellektuelle funksjonshemninger

For mennesker med utviklingshemming handler ikke livslang læring bare om å lære nye ferdigheter eller yrkesopplæring. Det handler om å bli inkludert i samfunnet, å kunne representere seg selv og å ta mer kontroll over ens hverdag og fremtid. En av de viktigste hindringene for mennesker med intellektuelle funksjonshemninger for å få tilgang til livslang læringsprogram er mangelen på tilgjengelig opplæring av voksne og informasjonsmateriell på lett forståelig språk.

For å forbedre tilgjengeligheten til disse programmene har Pathways-prosjektene utviklet europeiske lettlest-standarder for voksenopplæring og e-læringsmateriell. Pathways II bygde på arven til det opprinnelige Pathways-prosjektet og multipliserte dens innvirkning, og dekket nesten hele EU. Mer informasjon om prosjektveiene finner du på www.life-long-learning.eu .

Baner I
Implementeringsperiode 2007-2009
Finansiert av EU-kommisjonen, utøvende byrå for utdanning, audiovisuell og kultur under Grundtvig-programmet
Prosjektnummer 134174-LLP-1-2007-1-BE-GRUNDTVIG-GMP
Prosjektkoordinator Enkel å lese
Partnere
Aktiver ess (Skottland)
Me Itse ry (Finland)
UNAPEI (Frankrike)
Nous Aussi (Frankrike)
Inkludering Irland (Irland)
Das Büro für leichte Sprache of Lebenshilfe Bremen (Tyskland).
FENACERCI (Portugal)
Atempo (Østerrike)
VILTIS (Litauen)
Pathways II
Implementeringsperiode 2011 – 2013
Finansiert av EU-kommisjonen, utøvende byrå for utdanning, audiovisuell og kultur under programmet for livslang læring, nøkkelaktivitet 4
Prosjektnummer 519328-LLP-1-2011-1-BE-KA4-KA4MP
Prosjektkoordinator Enkel å lese
Prosjektpartnere Association for Self-Advocacy (Croatia)
SPMP (Tsjekkia)
EVPIT (Estland)
ÉFOÉSZ (Ungarn )
Anffas, (Italia)
Rupju Berns (Latvia)
Zveza Sožitje (Slovenia)
FEAPS (Spania)
Med støtte fra programmet for livslang læring i EU