Materijali

Dodatni materijali za učenje

Dodatni materijali koji mogu pomoći u edukaciji

osoba za izradu lako razumljivih informacija i

uključivanju osoba s intelektualnim teškoćama u postupak izrade:HR_brochures

 1. Osposobljavanje nastavnika u cjeloživotnom učenju

  kako da pišu tekstove u lako razumljivom obliku.
 2. Ne pišite za nas bez nas

  uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama

  u pisanje lako razumljivih tekstova.
 3. Brošura Podučavanje može biti lako

  daje preporuke za nastavnike u cjeloživotnom učenju

  kako učiniti njihove programe pristupačnijima.