Hankkeet

Pathways to Adult Education for People with Intellectual Disabilities

Kehitysvammaisille ihmisille elinikäinen oppiminen ei ole vain uusien taitojen oppimista tai ammatillista koulutusta. Kyse on myös yhteiskuntaan osallistumisesta, kyvystä edustaa itseään ja siitä, että voi ottaa enemmän vastuuta omasta arjestaan ja tulevaisuudestaan. Yksi suurimmista esteistä, joka vaikeuttaa kehitysvammaisten ihmisten pääsyä elinikäisen oppimisen ohjelmiin, on kuitenkin helppokäyttöisen ja helposti ymmärrettävällä kielellä laaditun aikuiskoulutus- ja tiedotusmateriaalin puute.

Näiden ohjelmien saavutettavuuden parantamiseksi Pathways-hankkeissa on kehitetty eurooppalaisia helppolukuisia standardeja aikuiskoulutus- ja verkko-oppimateriaalia varten. Pathways II -hanke perustui alkuperäisen Pathways-hankkeen perintöön ja moninkertaisti sen vaikutuksen kattaen lähes koko Euroopan unionin. Lisätietoja Pathways-hankkeesta löytyy osoitteesta www.life-long-learning.eu.

.

.

Polut I
Toteutusaika 2007-2009
Rahoittaja Euroopan komissio, Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto, Grundtvig-ohjelma
Hankkeen numero 134174-LLP-1-2007-1-BE-GRUNDTVIG-GMP
Hankkeen koordinaattori Helppo lukea
Kumppanit
Enable Ace (Skotlanti)
Me Itse ry (Suomi)
UNAPEI (Ranska)
Nous Aussi (Ranska)
Inclusion Ireland (Irlanti)
Das Büro für leichte Sprache of Lebenshilfe Bremen (Saksa).
FENACERCI (Portugali)
Atempo (Itävalta)
VILTIS (Liettua)
Polut II
Toteutusaika 2011 – 2013
Rahoittaja Euroopan komissio, Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto, elinikäisen oppimisen ohjelman avaintoiminto 4
Hankkeen numero 519328-LLP-1-2011-1-BE-KA4-KA4MP
Hankkeen koordinaattori Leppo lukea
Hankekumppanit Association for Self-Advocacy (Kroatia)
SPMP (Tšekki)
EVPIT (Viro)
ÉFOÉSZ (Unkari)
Anffas, (Italia)
Rupju Berns (Latvia)
Zveza Sožitje (Slovenia)
ZPMPvSR (Slovakia)
FEAPS (Espanja)

.

Euroopan unionin elinikäisen oppimisen ohjelman tuella