Europski znak

Kako koristiti Europski znak za lako razumljive materijale?

Easy to Read je napravio znak za lako razumljive materijale.

Kada vidite ovaj znak na dokumentu

to znači da je tekst lako razumljiv.

Svi mogu koristiti znak za lako razumljive materijale.

Možete ga koristiti u svom

lako razumljivom dokumentu, brošuri ili web stranici.

Znak za lako razumljive materijale je besplatan

ali morate poštivati sljedeća pravila:

 • vaš dokument treba biti napisan prema pravilima

  za izradu lako razumljivih informacija
 • ova pravila se zovu Europski standardi za izradu lako razumljivih materijala
 • barem jedna osoba s intelektualnim teškoćama

  treba pročitati vaš tekst i reći da li je lako razumljiv.

U nastavku možete vidjeti još neka pravila

za korištenje znaka za lako razumljive materijale.

Pravila za korištenje znaka za lako razumljive materijale

 

 1. Osobe koji koriste znak za lako razumljive materijale

  trebaju poštivati Europske standarde za izradu lako razumljivih informacija

  Ovo su upute za korištenje znaka za lako razumljive materijale.

  1. Boja: Plava:
 • PANTONE – 072;
 • CMYK – Cyan 100%, Magenta 87%, Black 6%;
 • RGB: 26-63-147;
 • WEB: #333399
  1. Najmanja veličina: 15 mm
 1. Kada pišete u lako razumljivom obliku

  osobe s intelektualnim teškoćama trebaju provjeriti

  vaš tekst i reći da li je lako razumljiv.

  Imena osoba koje su provjeravale tekst

  trebaju biti napisana u tekstu.
 2. U tekstu trebate napisati rečenicu:

  © Europski znak za lako razumljive materijale: Easy to Read.

  Više informacija na easy-to-read.eu”.
 3. Pošaljite nam dva primjerka svakog materijala kojeg napišete.

  Ako se vaši materijali nalaze na internetu

  tada nam pošaljite link za preuzimanje.

  Jedan primjerak vašeg teksta ćemo staviti

  u našu knjižnicu sa lako razumljivim materijalima.

  Drugi primjerak ćemo koristiti za predstavljanje

  lako razumljivog materijala među našim članovima.

 

Easy to Read ima pravo zabraniti

korištenje znaka za lako razumljive informacije

ako se znak u materijalima ne koristi prema pravilima.

Znak za lako razumljive informacije …………………………………. gif ETR
Znak za lako razumljive informacije ………………………………… jpg ETR
Znak za lako razumljive informacije ………………………………… tiff ETR