Európske pravidlá

 

Európske pravidlá tvorby ľahko čitateľných a ľahko zrozumiteľných informácií

Potrebujeme viac informácií, ktoré sú ľahko čitateľné a ľahko zrozumiteľné.

Potrebujeme postupovať rovnako.

Potrebujeme postupovať správne.

Pri tvorbe ľahko čitateľných a ľahko zrozumiteľných informácií vám pomôžu nasledujúce jednoduché pravidlá.

Európske pravidlá si môžete stiahnuť kliknutím sem.

Tieto pravidlá sú dostupné v ďalších 15 jazykoch.

.. SK_Information_for_all