Európske logo

 

Ako používať európske logo ľahkej čitateľnosti?

Asociácia Easy to Read vytvorila logo na označovanie ľahko čitateľných textov.

Ak je na dokumente uvedené toto logo,

znamená to, že tento dokument je ľahko čitateľný a ľahko zrozumiteľný.

Toto logo môže používať ktokoľvek.

Môžete ho použiť v dokumente, brožúre alebo na webových stránkach, ktoré sú ľahko čitateľné.

Použitie loga je bezplatné.

Musíte však dodržať isté pravidlá:

 • Dokument musí byť napísaný podľa pravidiel

  o ľahko čitateľných informáciách.

  Tieto pravidlá sa nazývajú Európske pravidlá

  tvorby ľahko čitateľných a ľahko zrozumiteľných informácií.
 • Váš dokument si prečítala minimálne jedna osoba s mentálnym postihnutím

  a vyjadrila sa, že je ľahko čitateľný a ľahko zrozumiteľný.

Pozrite si aj niektoré ďalšie pravidlá

týkajúce sa používania loga ľahkej čitateľnosti.

 

Podmienky používania loga ľahkej čitateľnosti

 1. Používatelia tohto loga sa musia riadiť Európskymi pravidlami tvorby ľahko čitateľných a ľahko zrozumiteľných informácií.
 2. Pri použití loga je potrebné dodržať nasledujúce grafické spracovanie:
  1. Farba: Modrá:
 • PANTONE – 072;
 • CMYK – azúrová 100 %, purpurová 87 %, čierna 6 %;
 • RVB: 26-63-147;
 • WEB: #333399
  1. Minimálna veľkosť: 15 mm
 1. Vašu publikáciu by mala korigovať minimálne jedna osoba s mentálny postihnutím, ktorej rodný jazyk je jazykom vašej publikácie. Mená korektorov by mali byť uvedené v brožúre.
 2. V publikácii musíte uviesť nasledujúce vyhlásenie: © Európske logo ľahkej čitateľnosti: Asociácia Easy to Read. Ďalšie informácie: easy-to-read.eu”.
 3. Z každej publikácie nám musíte zaslať dva výtlačky. Ak je dostupná elektronická verzia na prevzatie, musíte nám poskytnúť jej adresu URL. Jeden výtlačok zaradíme do referenčných zväzkov našej knižnice ľahko čitateľných materiálov a druhý budeme používať na propagáciu vašej publikácie medzi našimi členmi.

Asociácia Easy to Read si vyhradzuje právo odobrať povolenie použiť európske logo ľahkej čitateľnosti, ak odovzdané publikácie vyvolávajú vážne pochybnosti, že pri ich príprave boli dodržané pravidlá ľahkej čitateľnosti.

Logo ľahkej čitateľnosti …………………………………. gif ETR
Logo ľahkej čitateľnosti ………………………………… jpg ETR
Logo ľahkej čitateľnosti ………………………………… tiff ETR