Eiropas logo

Kā lietot Eiropas viegli lasāma teksta logo?

Easy to Read ir izveidojusi viegli lasāma teksta logo.

Ja uz dokumenta redzat šo logo, tas nozīmē, ka dokuments ir viegli lasāms un saprotams.

Logo var izmantot jebkurš.

Jūs ar to varat apzīmēt savu viegli lasāmo dokumentu, brošūru vai interneta vietni.

Par logo lietošanu nav jāmaksā.

Taču Jums ir jāievēro daži noteikumi:

 • Jūsu dokumentam ir jābūt rakstītam atbilstoši norādījumiem par viegli lasāmu informāciju;

  Šie norādījumi ir Eiropas standarti viegli lasāmas un saprotamas informācijas veidošanai.
 • Vismaz 1 cilvēks ar intelektuālu invaliditāti ir izlasījis Jūsu dokumentu un pateicis, ka tas ir viegli lasāms un saprotams.

Zemāk tekstā ir redzami vēl daži noteikumi par to, kā izmantot viegli lasāma teksta logo.

Nosacījumi viegli lasāma teksta logo izmantošanai

 1. Cilvēkiem, kas izmanto šo logo, ir jāievēro „Eiropas standarti viegli saprotamas un lasāmas informācijas veidošanai”.
 2. Šis logo ir jālieto saskaņā ar šīm norādēm:
  1. Krāsa: Zila:
 • PANTONE – 072;
 • CMYK – ciāna 100%, madženta 87%, melna 6%;
 • RVB: 26-63-147;
 • WEB: #333399
  1. Minimālais izmērs: 15mm
 1. Publikācija ir jāizlasa un jānovērtē vienam vai vairākiem cilvēkiem ar intelektuālo invaliditāti, kuru dzimtā valoda ir tāda pati, kā tā, ko izmantojat savā publikācijā. Šo vērtētāju vārdiem ir jābūt norādītiem brošūrā.
 2. Jums savās publikācijās ir jāiekļauj šāds teikums: “© Eiropas viegli lasāma teksta logo: Easy to Read. Vairāk informācijas easy-to-read.eu”.
 3. Jums ir jānosūta mums divi katras publikācijas eksemplāri. Vai arī, ja eksistē lejupielādei pieejama elektroniska versija, Jums ir jānodrošina atbilstošā URL. Mēs iekļausim vienu atsauces eksemplāru mūsu viegli lasāmo materiālu bibliotēkā, bet otru eksemplāru izmantosim, lai veicinātu izplatīšanu mūsu biedru vidū.

Easy to Read rezervē sev tiesības atsaukt atļauju lietot Eiropas viegli lasāma teksta logo, ja iesniegtā publikācija rada nopietnas šaubas, vai tā tika sagatavota atbilstoši norādījumiem viegli lasāmas informācijas veidošanai.

Viegli lasāma teksta logo …………………………………. gif ETR
Viegli lasāma teksta logo ………………………………… jpg ETR
Viegli lasāma teksta logo ………………………………… tiff ETR