Undervisningsmaterialer

Supplerende undervisningsmaterialer

Følgende supplerende materialer kan i praksis hjælpe med at uddanne personalet i letlæsningsmetoderne og med at inddrage mennesker med intellektuelle handicap i skriveprocessen.

  1. Et uddannelsesprogram for personale i livslang læring, der skal lære at skrive tekster, der er lette at læse og forstå.
  2. Retningslinjer for, hvordan man inddrager mennesker med intellektuelle handicap i skrivningen af tekster, der er lette at læse og forstå.
  3. En brochure med titlen “Undervisning kan være let” med anbefalinger til personale inden for livslang læring om, hvordan de kan gøre deres kurser mere tilgængelige.
  4. En tjekliste til vurdering af, hvor letlæselig en tekst er.