Projekter

Vejledning til voksenuddannelse for personer med intellektuelle handicap

For mennesker med intellektuelle handicap handler livslang læring ikke kun om at lære nye færdigheder eller om erhvervsuddannelse. Det handler om at blive inkluderet i samfundet, at kunne repræsentere sig selv og at tage mere kontrol over sin hverdag og fremtid. En af de største hindringer for, at mennesker med intellektuelle handicap kan få adgang til programmer for livslang læring, er imidlertid manglen på tilgængeligt voksenuddannelses- og informationsmateriale på et letforståeligt sprog.

For at forbedre adgangen til disse programmer har Pathways-projekterne udviklet europæiske letlæsningsstandarder for voksenuddannelses- og e-læringsmateriale. Pathways II byggede videre på det oprindelige Pathways-projekt og mangedoblede dets virkning og dækkede næsten hele Den Europæiske Union. Yderligere oplysninger om Pathways-projektet kan findes på www.life-long-learning.eu.

Pathways I
Implementeringsperiode 2007-2009
Finansieret af EuropaKommissionen, Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur under Grundtvig-programmet
Projektnummer 134174-LLP-1-2007-1-BE-GRUNDTVIG-GMP
Projektkoordinator Let at læse
Partnere
Aktiver Ace (Skotland)
Me Itse ry (Finland)
UNAPEI (Frankrig)
Nous Aussi (Frankrig)
Inclusion Ireland (Irland)
Das Büro für leichte Sprache of Lebenshilfe Bremen (Tyskland).
FENACERCI (Portugal)
Atempo (Østrig)
VILTIS (Litauen)
Pathways II
Implementeringsperiode 2011 – 2013
Finansieret af EuropaKommissionen, Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur under programmet for livslang læring, nøgleaktivitet 4
Projektnummer 519328-LLP-1-2011-1-BE-KA4-KA4MP
Projektkoordinator Let at læse
Projektpartnere Sammenslutningen for Selvforsvar (Kroatien)
SPMP (Tjekkiet)
EVPIT (Estland)
ÉFOÉSZ (Ungarn)
Anffas, (Italien)
Rupju Berns (Letland)
Zveza Sožitje (Slovenien)
ZPMPvSR (Slovakiet)
FEAPS (Spanien)
Med støtte fra Den Europæiske Unions program for livslang læring